skip to Main Content
0880103668 so.hetmozaiek.ob@attendiz.nl

Even voorstellen

De naam van onze school is Het Mozaïek onderbouw. Wij zijn een school voor Speciaal Onderwijs voor leerlingen van 4 t/m 7 jaar in Almelo en maken deel uit van Stichting Attendiz. Ons onderwijs richt zich op leerlingen die vanuit het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring hebben gekregen. Dit zijn leerlingen met gedragsproblemen en/of ontwikkelingsproblemen in de breedste zin van het woord.

Sinds schooljaar 2018-2019 werken wij in de gemeente Almelo nauw samen met de volgende besturen: OPOA, PCO Noord Twente, Quo Vadis, SOTOG, Kentalis en Jarabee. Gezamenlijk bieden wij een breed en specifiek (onderwijs)aanbod voor jonge kinderen met speciale onderwijs- en of zorgbehoeften uit Almelo e.o.

Het doel van een kortdurende plaatsing in onze gespecialiseerde setting is om leerlingen alle kansen te geven om zich te ontwikkelen zodat daarna doorstromen naar een lichtere onderwijsvoorziening tot de mogelijkheden behoort. We denken dan aan de basisschool of de Speciale School voor Basisonderwijs (SBO). Wanneer blijkt dat leerlingen ook na de kleuterperiode meer ondersteuning nodig hebben, werken we nauw samen met het speciaal onderwijs om een passende onderwijsplek te creëren.

HET LAATSTE NIEUWS

Back To Top
Zoeken