skip to Main Content
0880103668 so.hetmozaiek.ob@attendiz.nl

Even voorstellen

De naam van onze school is Het Mozaïek onderbouw. Wij zijn een school voor Speciaal Onderwijs voor leerlingen van 4 t/m 7 jaar in Almelo en maken deel uit van Stichting Attendiz. Ons onderwijs richt zich op leerlingen die vanuit het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring hebben gekregen. Dit zijn kinderen met gedragsproblemen en/of ontwikkelingsproblemen in de breedste zin van het woord.  Daarnaast bieden wij onderwijs aan kinderen die via plaatsbekostiging onze school bezoeken. Dat zijn kinderen die dagbehandeling volgen bij Jarabee.

Sinds schooljaar 2018-2019 werken wij in de gemeente Almelo nauw samen met de volgende besturen: OPOA, PCO Noord Twente,  Quo Vadis, SOTOG en Kentalis. Gezamenlijk bieden wij een breed en specifiek (onderwijs)aanbod voor jonge kinderen met speciale onderwijs- en of zorgbehoeften uit Almelo e.o.

Waar staan wij voor?

Op Het Mozaïek onderbouw geloven wij dat elk kind talenten en competenties heeft. Wij vinden het belangrijk om binnen ons onderwijs de omgeving zo in te richten dat elk kind tot bloei kan komen. Om dit te kunnen bereiken ligt de focus op het creëren van een positief schoolklimaat, waarbinnen het welbevinden en de betrokken van kinderen bij het onderwijs centraal staan.

HET LAATSTE NIEUWS

Back To Top
Zoeken