PEP

Op deze school werken we met PEP              

Sinds het schooljaar 2016-2017 zijn we op SO Het Mozaïek onderbouw gestart met het Positief Educatief Programma (PEP). PEP heeft als doel om het welbevinden en de betrokkenheid van leerlingen te verhogen en vindt zijn oorsprong in de positieve psychologie. In deze stroming staat de vraag centraal: Hoe creëer je een schoolklimaat waarin kinderen – ook kinderen die opgroeien in moeilijke omstandigheden of kinderen met speciale behoeften – tot bloei kunnen komen waardoor zij optimaal kunnen profiteren van het onderwijsaanbod?

En hoe ziet positieve psychologie er dan uit op een school?

Eigenlijk heel eenvoudig…. geen nieuwe lessenreeks of vaste methode, maar kijken naar wat de leerlingen op dat moment nodig hebben om goed in hun vel te zitten (welbevinden) en goed te kunnen leren (betrokkenheid). Beide pijlers (welbevinden en betrokkenheid) hangen samen met het doelgerichte werken op de school.

Waar merk je aan dat deze school met PEP bezig is?

De school besteedt een aantal studiedagen aan PEP. Één van die studiedagen gaat over ‘waarden’.  Tijdens deze studiedag kijken we samen met het hele team waar de school voor staat. De waarden heeft de school uitgewerkt in ‘leefregels’. Op basis van deze gemeenschappelijke visie stelt het team twee à drie keer per jaar een belangrijke ‘waarde’ centraal. Dit kan bijvoorbeeld zijn: plezier, autonomie, respect, etc. Vervolgens gaat het team op alle lagen van de scholen met deze waarde aan de slag: in de lessen, in het schoolgebouw, in het team onderling en met de ouders. Misschien kunt u in het gebouw van de school al zien welke waarde (leefregel) op dit moment centraal staat?

Wat is de achtergrond?

PEP is een programma ontwikkeld door de Universiteit Twente en wetenschappelijk gefundeerd. De onderzoeken laten zien dat wanneer leerlingen zich goed voelen en betrokken zijn bij de lesstof, de leerresultaten zullen  stijgen en het probleemgedrag vermindert. Daarnaast merken we dat de sfeer in de klassen sterk verbetert. Op deze manier ontstaat er een positieve spiraal.

Meer weten?

Wij (Marjolein en Jochem, zie foto) zijn altijd bereid om je meer te vertellen over PEP,  voor meer informatie kan je ook kijken op www.positieve-educatie.nl

Nog leuker is het natuurlijk om één van de leerkrachten aan te spreken om te horen hoe PEP bij deze school precies tot uiting komt!

Marjolein Prenger & Jochem Goldberg
Positief Educatief Programma