skip to Main Content
0880103668 so.hetmozaiek.ob@attendiz.nl

Documenten

schoolgids-1

Onze schoolgids is opgeknipt in drie delen, In deel A geven we praktische informatie over de school. Deel B geeft achtergrondinformatie over toelating, doelstellingen en meer. In deel C vertellen wij u over de opbrengsten van onze school

schoolplan-2

Het schoolplan van onze school geeft de schoolontwikkeling weer die nagestreefd wordt voor de periode 2016-2020

S(CH)OP

S(CH)OP

In het S(CH)OP staan de zeven kernwaarden die de school hanteert, zoals door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs ontwikkeld.

Meldcode

Meldcode

Organisaties zijn verplicht om te werken met een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. U kunt deze hier downloaden.

Verzuimprotocol

Verzuimprotocol

In dit invulprotocol beschrijven wij wie welke taken heeft op het gebied van schoolverzuim. Welke acties nemen wij bij aanhoudend schoolverzuim?

Documenten Attendiz

Documenten Attendiz

Via onderstaande link gaat u naar een overzicht van de documenten die ook op de website van Attendiz staan en voor alle scholen van Attendiz gelden.

Fysiek Beperkend Handelen

Fysiek beperkend handelen

We baseren ons bij dit op onze school toegesneden protocol op de Richtlijn Fysiek beperkend handelen binnen het onderwijs.

Aanvraag Vrijstelling

Aanvraag vrijstelling

Via de aanvraag vrijstelling geregeld schoolbezoek kunt u voor uw zoon of dochter vrij vragen voor een huwelijksfeest, extra vakantie etc.

Methodieken

Methodieken

Bekijk hier de verschillende methodieken o.a. voor rekenen en taal, die we gebruiken in het onderwijs voor onze leerlingen.

Back To Top
Zoeken