skip to Main Content
0880103668 so.hetmozaiek.ob@attendiz.nl

Medezeggenschapsraad

Onze medezeggenschapsraad (MR) kwam in deel A van de schoolgids al aan de orde. De schooldirecteur bespreekt allerlei aangelegenheden die betrekking hebben op de school, met de MR. De MR wordt in de gelegenheid gesteld haar standpunten kenbaar te maken. De MR heeft, afhankelijk van het onderwerp, recht op informatie, recht op het uitbrengen van advies of recht op instemming. Besluitvorming vindt zodoende in goede harmonie plaats.

Heeft u vragen mail dan naar:
mronderbouw@attendiz.nl.

Dit zijn onze leden van de MR;

Desi Platenkamp

Mijn naam is Desi Platenkamp. Ik ben leerkracht op het Mozaïek onderbouw. Met veel plezier geef ik les aan onze doelgroep. Het is fijn om in dit team samen te kunnen kijken naar de kansen en mogelijkheden van onze leerlingen.

Sinds dit schooljaar maak ik deel uit van de MR. Ik vind het leuk om samen met onze betrokken ouders en personeelsleden mee te denken over afspraken en regels binnen de school en het onderwijs. Samen zorgen we voor een fijne school voor de kinderen, maar natuurlijk ook voor ouders en het personeel!

Nienke Prins

Nienke PrinsMijn naam is Nienke Prins. Samen met mijn man en 2 kinderen woon ik in Delden. Ik werk alweer ruim 14 jaar bij het Mozaïek. Ik ben begonnen in de bovenbouw, daarna heb ik een aantal jaar groep 3 gehad en de laatste jaren ben ik leerkracht van groep 2 geweest. Dit heb ik altijd met veel plezier gedaan. Sinds een aantal jaar vervul ik met veel plezier de functie zorgcoördinator op het Mozaïek onderbouw.

Ik vind het belangrijk om mee te denken over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op onze school. Op deze manier wil ik een bijdrage leveren aan een fijne school voor kinderen, ouders en het personeel.

Tamara Kraak

Mijn naam is Tamara Kraak. Samen met mijn man voeden we onze twee zoontjes op. Wij wonen in Almelo en hebben beide een kantoorbaan in de technische industrie. Omdat wij het welzijn en de ontwikkeling van onze kinderen erg belangrijk vinden heb ik ervoor gekozen mij aan te melden bij de MR. Mocht je relevante vragen en/of suggesties hebben spreek me dan gerust aan.

Martijn Kamphuis

Mijn naam is Martijn Kamphuis. Samen met mijn vrouw, zoon en 2 dochters wonen wij in Almelo. Onze zoon gaat iedere dag met plezier naar Het Mozaïek. We merken hoe fijn en goed het is voor de leerlingen dat er naar hen gekeken wordt en daarop het onderwijs wordt aangeboden. Ik heb me aangemeld voor de MR, om op deze manier de ervaringen van ons als ouders te kunnen delen en zo een steentje bij te dragen aan de kwaliteit en betrokkenheid van de school. Mochten jullie ideeën of vragen hebben, dan ben ik altijd bereid om hiernaar te luisteren.

GMR

Op het niveau van Attendiz is er ook een Gemeenschappelijke MR (GMR) ingesteld. De werkwijze van de GMR is dezelfde als die van de MR. Het verschil zit in het overkoepelende karakter. Wanneer voorgenomen besluiten meerdere scholen betreffen, dan vindt het overleg plaats tussen de bestuurder en de GMR. Wilt u meedenken en adviseren over het beleid van Attendiz? Neem dan contact op met de secretaris van de GMR, via gmr@attendiz.nl

Back To Top
Zoeken