skip to Main Content
0880103668 so.hetmozaiek.ob@attendiz.nl

Over onze school

Het Mozaïek onderbouw is een school voor leerlingen van 4 -7 jaar waarbij vaak nog niet duidelijk is welke specifieke ondersteuningsbehoefte het kind heeft. Wij proberen gedurende de periode van plaatsing te onderzoeken welke vorm van onderwijs het meest passend is, opdat een kind zich zo optimaal als mogelijk kan ontwikkelen. SO Het Mozaïek onderbouw richt zich enerzijds op onderwijs aan kinderen waarbij ontwikkelingsproblemen en/of gedragsproblemen in de breedste zin van het woord voorop staan en die in het basisonderwijs (dreigen) vast (te) lopen. Anderzijds biedt Het Mozaïek onderbouw onderwijs aan kinderen die via plaatsbekostiging de school bezoeken. Dit zijn kinderen van de kinder- en jeugdpsychiatrische kliniek van Karakter en dagbehandeling van Jarabee.

Back To Top
Zoeken