skip to Main Content
0880103668 so.hetmozaiek.ob@attendiz.nl

Over onze school

De naam van onze school is Het Mozaïek onderbouw. Wij zijn een school voor Speciaal Onderwijs voor leerlingen van 4 t/m 6 jaar in Almelo en maken deel uit van Stichting Attendiz. Ons onderwijs richt zich op leerlingen die vanuit het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring hebben gekregen. Dit zijn leerlingen met gedragsproblemen en/of ontwikkelingsproblemen in de breedste zin van het woord.  

Onze doelstelling is om jonge leerlingen met specifieke (onderwijs/zorg) behoeften alle kansen te bieden om zich zo optimaal mogelijk te kunnen en mogen ontwikkelen zodat doorstromen naar een lichtere onderwijsvoorziening tot de mogelijkheden behoort.  Wij streven ernaar om voor elk kind het hoogst haalbare doorstroomperspectief  te realiseren en willen voortdurend in beweging zijn om de kwaliteit van het onderwijs aan deze doelgroep te verbeteren. Vanuit deze gedachte werken we aan een maximaal haalbare toerusting op zowel didactisch als sociaal-emotioneel gebied. 

Back To Top
Zoeken