skip to Main Content
0880103668 so.hetmozaiek.ob@attendiz.nl

Praktische informatie

Foto’s

Het komt voor dat wij foto’s maken van onze leerlingen, bijvoorbeeld wanneer zij aan het werk zijn in de klas of tijdens een schoolreisje. Deze kunnen op onze website of in onze schoolgids worden geplaatst. Ze kunnen ook intern worden gebruikt, bijvoorbeeld voor een diapresentatie tijdens een ouderavond. Voordat wij deze foto’s daadwerkelijk gebruiken, wordt u om toestemming gevraagd. Dit gebeurt aan het begin van het schooljaar.

Leerlingenvervoer

De gemeente bepaalt of u recht heeft op aangepast vervoer. Dit kan per gemeente verschillen. Leerlingenvervoer valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. U regelt het vervoer van uw kind door het invullen van een formulier aangepast vervoer. Dit formulier kunt u aanvragen bij de gemeente waar u woont. Elke gemeente heeft een eigen formulier. De formulieren van elke gemeente staan ook op onze website. Elk jaar opnieuw dient u het leerlingenvervoer voor uw kind aan te vragen. Als uw kind eenmaal geregistreerd staat, krijgt u het formulier voor aanvang van elk nieuw schooljaar thuisgestuurd.

Gymnastiek

Voor het gymmen heeft uw kind gymschoenen nodig (liefs met klittenband of elastieken sluiting en geen zwarte zool). Deze gymschoenen blijven op school. De kinderen gymmen in hun ondergoed.

De lunch

Gedurende de ochtend wordt er in iedere groep wat gedronken. De kinderen nemen hiervoor zelf drinken mee naar school. Ook wordt er ’s ochtends fruit gegeten. Ieder kind neemt een stuk fruit mee. Tussen de middag wordt er in de groep brood gegeten. De kinderen nemen zelf brood mee, liefst in een broodtrommel. De kinderen mogen geen snoep meenemen naar school. Alleen bij feesten wordt er op school gesnoept.

Kijkmomenten

Twee keer per schooljaar wordt u als ouder uitgenodigd om mee te doen en te kijken in de groep van uw kind.

Koffieochtend

Onder schooltijd worden gedurende het schooljaar een vijftal koffieochtenden georganiseerd voor de ouders uit groep 2a, groep 1/2b en groep 1/2c. Tijdens deze ochtenden kunnen ouders informeel met elkaar praten over zelf ingebrachte thema’s. De koffieochtend worden geleid door Grietje Faber, schoolmaatschappelijk deskundige.

Schoonmaakavond

Twee keer per jaar, in november en juni, wordt er een schoonmaakavond georganiseerd voor alle ouders om de materialen en het meubilair uit de groep schoon te maken. Tijdens de informatieavond kunt u uw voorkeur aangeven.

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Van deze inkomsten kunnen wij activiteiten organiseren voor onze leerlingen die niet door het Ministerie worden vergoed. Deze extraatjes kunnen wij onze leerlingen bieden, doordat zoveel ouders de ouderbijdrage betalen. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2017/2018 is vastgesteld op € 20. Wij komen tot dit bedrag op basis van onderstaande optelsom. Bij aanvang van het schooljaar krijgt u een overeenkomst van ons. U kunt dan zelf besluiten of u deze invult en zodoende uw bijdrage wilt leveren.

Activiteit               Bedrag
Sinterklaasfeest  € 8
Kerstfeest             € 2
Verkleedfeest      € 2
Paasactiviteit      € 2
Koningsdag         € 2
Eindfeest             € 4

 Kinderziektes

Mocht uw kind ziek zijn, meldt dit dan altijd aan de school!

Deze afspraken gelden er voor de volgende kinderziektes:
Rode hond: uw kind mag gewoon naar school en buiten spelen mits het geen koorts heeft. Het is wel gevaarlijk voor zwangere vrouwen.
Waterpokken: uw kind kan zonder koorts gewoon naar school. Voor zwangere vrouwen geldt wel dat ze uit de buurt moeten blijven. Als ze tenminste nog geen waterpokken hebben gehad.
Mazelen: uw kind kan gewoon naar school mits het geen koorts heeft.
Krentenbaard:uw kind kan gewoon naar school mits het geen koorts heeft. I.v.m. vochtige blaasjes en de snelle besmetting, moet het gelijk gemeld worden aan school.

Back To Top
Zoeken