skip to Main Content
0880103668 so.hetmozaiek.ob@attendiz.nl

Visie en Missie

Het onderwijs dat wij aanbieden en de kwaliteit die we hierin neerzetten komt tot stand op basis van onze missie en visie: dat wat wij met onze leerlingen willen bereiken. Deze missie en visie wordt vierjaarlijks geëvalueerd en bijgesteld.

De missie van onze school

Het Mozaïek onderbouw is een ambitieuze en resultaatgerichte school voor jonge kinderen met specifieke onderwijs- en of zorgbehoeften. Wij staan voor een veilig, gestructureerd, uitdagend en positief klimaat, waar kinderen, ouders en personeel met veel plezier komen. Wij volgen en sturen de ontwikkeling van jonge kinderen in een continu proces en passen ons onderwijsaanbod hierop aan. Door aandacht te hebben voor de brede ontwikkeling en individuele ontplooiing van het kind  leggen wij een stevige basis voor het verdere ontwikkelingsproces.

De visie van onze school

…..door volgen en sturen naar opbrengst en groei….!

Het Mozaïek onderbouw wil vanuit een lerend perspectief boeiend, betekenisvol en passend onderwijs bieden aan jonge kinderen met specifieke onderwijs- en of zorgbehoeften waarbij het welzijn en de betrokkenheid van kinderen centraal staan.  Het onderwijsaanbod wordt vorm gegeven door jonge kinderen spelenderwijs, ontdekkend, bewegend en ervarend te laten leren. Dit alles vindt plaats in een betekenisvolle context waarbij doelen leidend zijn.

Mission statement

…door volgen en sturen naar opbrengst en groei…!

Het doel van onze school

Wij bieden maatwerk en expertise aan jonge kinderen met gedrag- en/of psychiatrische problemen/stoornissen. Ons doel is om altijd in beweging te zijn om de kwaliteit van het onderwijs aan onze leerlingen te verbeteren: wij willen onze leerlingen alle kansen bieden om zich zo optimaal als mogelijk te kunnen en mogen ontwikkelen.

Wij stellen voor ieder kind een Ontwikkelingsperspectief vast. Vanuit dit perspectief werken we aan een maximaal haalbare toerusting op zowel didactisch als sociaal emotioneel gebied.

Goed onderwijs verzorgen, hoe doen we dat bij Attendiz? In onze school bieden we opbrengstgericht passend onderwijs. We werken doelgericht en systematisch aan het maximaliseren van prestaties. We baseren ons hierbij op de werkwijzen die zijn beschreven door Gijzen (2012), van Hasselt (2011) en Struiksma (2012),

Back To Top
Zoeken